Kontakt

Zyra e Përkthimeve SCAMPA
Mag. Lumturi PLETICHA

Ampfinggasse 8
5020 Salzburg
Austria

Tel. +43 (0)650 730 00 49
E-Mail: scampa@albanischuebersetzung.com

    ZonjaZoti

    I lexova Politikat e Privatësisë, i kuptova dhe jam dakord me to.

    * Të dhëna të detyrueshme