Lidhje me faqe të tjera elektronike

Dhoma Ekonomike e Austrisë (WKO):

www.wko.at

Dhoma Zviceriane e Tregtisë dhe e Industrisë (SIHK):

www.sihk.ch

Dhomat e Tregtisë dhe të Industrisë (IHK), Gjermani:                           

www.ihk.de

Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë Tiranë (CCIT):                          

www.cci.al

Oda Ekonomike Kosovës (OEK):                                          

www.oek-kcc.org

Dhoma Ekonomike e Maqedonisë:

www.mchamber.org.mk

Firmenweb Salzburg Webdesign 

www.firmen-web.at